Fra og med version 3.1 af SmartTID Phone kan der nu også logges ind med single sign on til appen.

Fordelene ved at anvende single sign on er bl.a.

  • Der skal ikke vedligeholdes passwords i SmartTID til den enkelte medarbejder
  • Hvis medarbejderens konto lukkes i Microsoft kan vedkommende heller ikke logge ind i SmartTID længere
  • Krav til sikkerhed omkring passwords - længde, kompleksitet og udskiftning er samlet et sted
  • Evt. krav om 2-faktor godkendelse håndteres via Microsoft

Det kræver følgende:

  • Medarbejderen har et Microsoft login (Office.com)
  • Den e-mail som medarbejderen er registreret med hos Microsoft er også den som er angivet på medarbejderen
  • Medarbejderen har tilladelse til at logge ind i SmartTID med smartphone. Se evt. Medarbejder
  • For at SmartTID appen giver tilladelse til at medarbejderen gemmer sit login, så det ikke skal tastes hver gang, kræver det at vedkommendes smartphone er beskyttet med pinkode, finger- eller ansigtsgenkendelse