Opsætning af SmartTID TAG læser version 2

Der er følgende opsætningsparametre i SmartTID læseren med firmware version 2.0Bemærk fra og med version 2.0 kan TAG læseren hente IP adresse fra netværket automatisk og denne option er default ON.

For at komme i opsætning på SmartTID læseren skal du gøre følgende:
  • Hold (*) trykket ned mens der sættes strøm til
  • Når der står CONF i displayet tryk da på (*) for at skifte parameter.
  • Når den ønskede parameter står i displayet tryk (#).
  • Når der skal tastes en værdi i en parameter tryk da eks. følgende 192#168#10#240#
  • Skift mellem Ext med tallene – eks. 1
Når de ønskede parametre er indtastet vent 10 sek. og SmartTID læseren genstarter selv.

Parameter – tryk (*) på læseren for at skifte imellem disse


IP Adresse

SmartTID Serveren identificerer den enkelte SmartTID læser ud fra den interne IP adresse og den offentlig IP adresse hvor SmartTID læseren er tilsluttet. Det er derfor vigtigt at informere SmartTID hvis I skifter offentlig IP adresse på et senere tidspunkt – evt. får ny internet udbyder. Kontakt os da på support@smarttid.dk


Rev 03, Poul Christensen, 2017