Vi anbefaler at der oprettes 4 sikkerhedsgrupper i AD som pares med de 4 standard roller vi anvender i SQL databasen. De kan frit navgives efter eget valg.

SmartTID_SuperUser.
Har alle rettigheder i SmartTID inkl. opsætning og tildeling interne rettigheder i SmartTID. Eks. til hvilke medarbejdere andre brugere må se.

SmartTID_TeamLeader.
Må se og redigere egne medarbejdere og alt efter godkendelses niveau, som tildeles af en SuperUser, ændre, godkende og evt. bogføre registreringer i SmartTID.

SmartTID_User.
Må kun se registrere egen tid. Bruges kun til brugere som skal kunne registrere sin tid via den administrative klient. Det er ofte erstattet af TAG læser, tablet, sms og smartphone i stedet.

SmartTID_Viewer.
Må se alle data, men ikke foretage ændringer. Bruges ofte til ledere og andre der kun skal kunne trække data ud a SmartTID i form af rapporter og analyser. Har kun adgang til de medarbejdere de er tildelt af den SuperUser


Rev 02, Poul Christensen, 2017