Dette gælder for SmartTIDs windows klient (også kaldet DAB klienten)

I SmartTID kan, i stor udtrækning, selv bestemme hvilke felter man ønsker at have synlige og rækkefølgen af dem i eks. kladder, medarbejderoversigt osv.

Disse indstillinger husker SmartTID for den enkelte bruger og hentes automatisk når formen åbnes igen.

Hvorfor forsvinder mine indstillinger?

Ifm. opdatering bliver de forms/vinduer der er ændret nulstillet. Det sker for at sikre at evt. nye felter kommer med og at evt. slettede felter fjernes igen.


Teknik: Indstillinger gemmes i registreringsdatabasen under current user. 

Eks for kladden som har form 164 er det 
HKEY_CURRENT_USER\Software\adm4you\DAB v2\Settings\Connections\XXX\Forms\164

hvor XXX er en unique identifier for den enkelte database connection