Når der skal laves integration til Løn, skal der opsættes Lønarter* på de enkelte Arbejdstyper. 

*) Lønarter defineres af lønsystemet og er en oplysning til SmartTID om, hvordan en given arbejdstype skal behandles i lønsystemet.
Der kan indsættes flere lønarter på samme Arbejdstype, disse adskilles med et komma, og de kan også have negativt fortegn, hvis dette kræves i forhold til selve udlæsningen. 

Der er også forskel på, om Export Typen er sat til Units, eller Hours. Units bruges hvis det er hele dage, fx 1 feriedag der skal overføres, og Hours bruges når det er timer / enheder der skal overføres, fx ved normal timer, overtid eller tillæg. Rev 02, Bjørn Kortegaard Fuglsang, 2017