Vi har haft en del forespørgsler i vores support omkring opsætning af integration mellem SmartTID og Dataløn

Et af de hyppigst spørgsmål er hvorfor satsen nulstilles i Dataløn efter import fra SmartTID

Som udgangspunkt sender SmartTID ikke satserne med til lønsystemet. SmartTID sender kun enhederne over på en given lønart og lader lønsystemet om at holde styr på satserne.

Det kræver dog at man følger denne lille guide når en løndel i Dataløn sættes på en medarbejder. Det er specielt omkring løndel 1213 som er timer * en sats, men der kan også være andre.

Når den tilføjes så angiv Beløb/Sats til den ønskede timesats for denne medarbejder og marker så i "Fast værdi" hvilket gør at det er denne opsætning der kommer med næste gang der laves en lønseddel.

Antal (timerne) vil så blive importeret fra integrationen mellem SmartTID og Dataløn

Tilføj/ret en løndel i Dataløn

Det er vigtigt at når man har tilføjet eller rettet en løndel på en medarbejder i Dataløn at det også bliver gemt - så husk at trykke på GEMOpsætning af lønarter i SmartTID

Under opsætning -> arbejdstyper kan du sætte lønarter på den enkelte arbejdstype

Her sættes lønarten til 0012 på normal tiden.
Lønudlæsning

Der skal vælges:
1) Lønperiode termin.
2) Lønperiode
3) Udlæsningsdato - den valgte dato skal bruges v. importen i Dataløn.

Image Placeholder

Selve lønudlæsningen i SmartTID finder du under kørsler.
I dette eksempel overføres 108,7 timer til lønart 0012 og 1 dags ferie til 0047
Når der laves en ny løn i Dataløn vælges Importer og der markeres i "Registreringer fra andet system"
Herefter angives dato interval og Dataløn viser nu hvor mange poster der ligger til import og der kan trykkes "Gennemfør import"
Og timerne er nu importeret på løn sedlen
Rev 03, Poul Christensen