Det er nu muligt at integrere direkte mellem SmartTID og Proløn uden at skulle udlæse filer fra det ene system til det andet. Det er klart at foretrække at gøre det på den måde da man sikre at der ikke lige er data med følsomme oplysninger i filer uden for systemerne. Det ud over er arbejdsgangen lettere og mere sikker

For at skabe forbindelsen skal du følge denne guide som er udarbejdet af Proløn


Rev 02, Poul Christensen, 01-19