Det er nu muligt at integrere direkte mellem SmartTID og Proløn uden at skulle udlæse filer fra det ene system til det andet. Det er klart at foretrække at gøre det på den måde, da man sikre der ikke ligger data med følsomme oplysninger i filer uden for systemerne. Der ud over er arbejdsgangen lettere og mere sikker

Opsætning.


For at skabe forbindelsen skal du gøre følgende:

  • Gå under Opsætning -> Kørsler 
  • Tjek at Form ID 914 er til stede på listen. Hvis ikke kan du blot indsætte de to linjer som vist her. Tilføj kundens Firma ID på fanebladet 'Proløn', under 'System opsætning'.
Derefter skal kunden også give SmartTID adgang til Proløn, se denne vejledning:
Start overførsel.


  1. Derefter på SmartTID -> Kørsler
    1. Marker "Lønoverførsel ProLøn"
    2. Klik "Kør"
  2. Nu kan der vælges Lønperiode
  3. Integrationen er nu sat op og du kan overføre direkte fra SmartTID til Proløn, ved at klikke "Overfør".

Rev 01, Steffen Christensen, 31-10-2018
Rev 02, Steffen Christensen, 19-12-2018
Rev 03, Jesper Tiedemann, 09-05-2019