Hvordan ændre man registrerede pauser?


I opsætningsmenuen kan man under 'System Opsætning' => 'Tablet og Phone 2017' => 'App 2017' aktivere muligheden for at medarbejderne selv kan ændre eller tilføje pauser.Der fremkommer nu et nyt menu-punkt på telefonen 'Ændre dagens pauser'.Her kan man nu tilføje eller ændre i registrerede pauser.


Vælg 'Tilføj pause' og angiv start tidspunkt.

Vælg en eksisterende pause, og ændre længden, hvis pausen helt ønskes slettet, ændres længden til nul.

Tryk 'Gem' for at gemme, og returnere til forrige menu.


Rev 01, Jesper Tiedemann, 11-01-2018