Hvordan kan man tilpasse knapper på SmartTID Phone?

Via system opsætningen kan man sætte op hvilke knapper der skal være synlige for hvilke medarbejderprofiler

Tip: Videoen kan med fordel vises i fuldskærm ved at dobbelt klikke på videoen.

Se en videogennemgang her.
Rev 01, Poul Christensen, 16-11-2017

Gælder fra version 6.00.01