Hvordan bestiller man fravær?

Via hovedmenuen og knappen fravær kan man se tidligere fravær og om det der er bestilt også er blevet godkendt. Der er også mulighed for at tilføje nyt fravær

Bemærk: Det kræver at funktionen er aktiveret for medarbejderens profil  1. Ved at trykke på tilføj fravær bliver man spurgt efter en arbejdstype af typen fravær som er aktiv for medarbejderens profil. Når denne er valgt skal der angives start og slut dato og måske en bemærkning
  2. Fravær som er bestilt men endnu ikke godkendt
  3. Grøn indikere at fraværet er godkendt og dermed også er eller vil blive afholdt når dagene kommer.


Rev 02, Poul Christensen, 20-10-2017

Gælder fra version 6.04.19

Kan anvendes på
[  ] Tablet
[X] Phone
[  ] Time Sheet