Det er nu muligt at begrænse medarbejderne til kun at bruge bestemte netværk til at stemple ind og ud. Herved sikres at medarbejderne er tilstede på lokationen før de får mulighed for at stemple ind og ud. Herved slipper man for at kontrollere GPS lokationer og det er dermed nemmere at give medarbejdere tilladelse til at bruge deres smartphone sammen med SmartTID

Det syres på den enkelte profil hvilken eller hvilke netværk der må anvendes.

Under opsætning -> profiler kan man på den enkelte profil angive et eller flere netværk. Hvis der ikke er angivet noget foretages der ikke noget tjek.

I nedenstående eksempel må medarbejderen bruge det netværk der hedder KONTOR2 og et netværk der starter med ordre SMARTTID. Der kunne altså være flere access points med navne som SMARTTID_KONTOR, SMARTID_KANTINE m.v. som så alle ville kunne bruges ved at skrive SMARTTID%. Der kan også angives et % ten foran - eks. %SMARTTID% som ville betyde at blot SMARTTID indgik i netværksnavnet et sted ville de kunne bruges.

Image Placeholder


Rev 02, Poul Christensen

Gælder fra version 6.17.37

Kan anvendes på
[   ] Terminal
[X] Phone - fra version 2.6.0
[   ] Time Sheet