Nå medarbejderne har godkendt deres registreringer på TimeSheet, så får den en enkelt grøn markering på appen som indikerer de er godkendt

Herefter vil registreringerne blive behandlet i SmartTID efter næste synkronisering og vil blive oprettet som kladdelinjer. Når de er oprettet som kladdelinjer vil medarbejderen få en dobbelt grøn markering på appen, efter næste synkronisering, og medarbejderen kan herefter ikke længere ophæve godkendelsen.Hvis man ønsker at ophæve godkendelsen så kan man slette kladdelinjen. Herved nulstilles godkendelsen helt på appen efter næste synkronisering


Rev 03, Poul Christensen, 2017