Hvordan foregår synkroniseringen mellem appen og SmartTID databasen

SmartTID TimeSheet er en offline løsning. Det betyder at data er gemt lokalt på den enkelte enhed. De kan tastes selv om man ikke har en data forbindelse og kan altså tastes i "marken" - steder hvor der ikke er dækning eller hvis man i udlandet ikke tillader roaming af data. Så kan de evt. synkroniseres via WiFi på hotel.

Offline åbner også for nogle faldgrupper og dette dokument er tiltænkt så disse kan undgås.

  • Det anbefales ikke at SmartTID TimeSheet kombineres med eks. SmartTID Phone eller Tablet for de samme medarbejdere. Så vælg om de skal køre det ene eller det andet.
  • Da det er en offline løsning kan medarbejderne taste timer hvor de vil og på bagkant. Altså eks. udfylde deres uge om fredagen. Der er derfor ingen GPS tracking på registreringerne som på SmartTID Phone.
  • Når data er registrering på TimeSheet appen så synkroniseres de i baggrunden når appen deaktiveres - eks. hvis man trykker på "home" knappen eller den efter noget tid går i dvale. Det er fra version 1.48 også muligt at trykke på en "sync" knap hvor man så på skærmen ser en indikering af hvor langt den er med synkroniseringe
  • Det anbefales ikke at have samme medarbejder registreret på flere enheder. Da det er en offline løsning  kan man så ikke være sikker på at have de samme registreringer på alle enheder før alle er synkroniseret. Man kan derfor risikere at få "overlap" i sine tider eller risikere at dagen eller ugen er godkendt på en enhed mens der tastes på en anden. I sådanne tilfælde vil en superbruger blive adviseret pr. e-mail om disse konflikter.

Hvordan ser man at en enhed er synkroniseret?

På forsiden af appen ser man brugerne og en indikering af om data er synkroniseret eller ej. Der er angivet hvor når der sidst er synkroniseret med serveren.

Farverne har følgende betydning:
  • Rød - der er ikke synkroniseret de sidste 5 dage. Der kan eks. være nye jobs m.v. fra serveren som ikke findes på enheden.
  • Gul - der er data på enheden som endnu ikke er sendt til serveren. Den bør lyse grøn igen indenfor de næste 15 min.
  • Grøn - alt er synkroniseret fra enhed til server
Bemærk: Den kan godt skifte mellem grøn og gul "af sig selv". Det sker når data sendes ud til enheden - som eks. godkendelser, der kræver at enheden kvitterer retur.

Billede fra iPad


Billede fra iPhone


Rev 02, Poul Christensen, 19-04-2018

Gælder fra version 6.10.01

Kan anvendes på
[  ] Tablet
[  ] Phone
[X] Time Sheet (fra version 1.48)