Hvorfor viser tæller og lønbilag ikke det samme?

Man kan opleve, at flexsaldo eller afspadseringssaldo ikke stemmer overnes med lønbilaget. Typisk er det få decimaler, der skiller de to - og selvom man kan sige, at det burde være det samme, så giver det faktisk mening, at der er forskel:

Forskellen er et resultatet af et nødvendigt onde, fordi SmartTID må balancere forskellige hensyn: på den ene side lønmodtageren, der skal kunne regne sine tider efter og på den anden side lønsystemet, der kræver eksakte tider.

  • For at kunne behandle tidsdata omregnes klokkeslæt til decimaltal. Men når 60 minutter hhv. 60 sekunder omregnes til 10-talssystemet, opstår der 'skæve' tal, som er svære at arbejde med.
  • Lønberegninger sker på baggrund af de eksakte tider. Det vil sige, at der ikke rundes af - der arbejdes med det fulde antal decimaler - og på den måde sikrer man, at der udbetales det korrekte i løn.
    • Hvis man rundede af, ville man fx kunne stå i den situation, at der kun skulle udbetales løn for 36,99 timer for en given uge.
  • Men lønmodtageren har et behov for at kunne regne sine tider på lønbilaget efter og derfor arbejdes der kun med 2 decimaler dér.
    • Så han vil nogle gange kunne opleve, at der er forskel på flexsaldoen og lønbilaget. Flexsaldoen er det korrekte (ikke afrundet) - mens det på lønbilaget er afrundet og dermed ikke så nøjagtigt.