Det er muligt at bestemme rækkefølgen på de arbejdstyper man kan vælge på terminal eller Smartphone, f.eks. ved dialog omkring fravær, tillæg eller overtid.

Rækkefølgen bestemmes af feltet 'Sortering' på arbejdstypen, under opsætningsmenuen, dette felt vises ikke som standard, men man kan få det vist, ved at trykke på '*' øverst til venstre.Og så sætte et 'flueben' ud for feltet 'Sortering'.Nu vises kolonnen 'Sortering' på arbejdstyperne, default værdi er nul, og man kan angive sorteringsrækkefølgen ved at indtaste en negativ værdi, der sorteres i stigende orden, dvs. at -8 kommer før -7 etc.Eksempel fra Phone.
Rev 01, Jesper Tiedemann

Gælder fra version 6.0

Kan anvendes på
[X] Terminal
[X] Phone
[   ] Time Sheet