Hvis man allerede har generet fravær på en medarbejdere i punktet "SmartTID/Generer fravær", så "ender det" i punktet "SmartTID/Medarbejder"

Hvis man ønsker at ændre det allerede generede eller at slette det hele, gør man følgende:

Gå ind i punktet "SmartTID/Medarbejder"Filtrer på medarbejderen eller marker medarbejderen, så den "er blå"

Tryk derefter på knappen "Fravær"Du ser nu den eller de perioder, som allerede er genereret på medarbejderen.

Startdatoen eller slutdatoen kan nu rettes. Arbejdstypen kan også rettes eller hele fraværet kan slettes på følgende måde:

Fjern først hakket i "Godkendt" på det fravær, som ønskes fjernet.
Marker linjen og tryk på "Delete"

Det genererede fravær forsvinder dermed.

Rev 02, Lars Fredskov, 2017