Det er muligt i SmartTID, at registrere Helligdage på medarbejdere selvom de ikke er markeret som værende 'Aktive'. Det styres i Opsætningen -> Helligdage:
Image Placeholder

Med ovenstående markeret for en Helligdagskode, vil det betyde at uanset om en medarbejder er 'Aktiv' eller ikke aktiv i SmartTID oprettes der stadig en linje i kladden for alle medarbejdere - På datoer i Helligdagskalenderen.
Image Placeholder


Steffen Christensen Rev. 1
Gælder fra Ver. 6.17.56