Kørsel 931 kan regulere overtid i forhold til 2 faste normtider. Den kan også bruges til at regulere alt i forhold til 1 angivet normtid.

Eks. 

Hvis medarbejder 2000 har arbejdet 41,50 time i den angivne uge vil kørselen oprette 2 korrektionskladdelinjer

Image Placeholder

Timerne fra 37 til 40 timer posteres på OVERTID1 og timerne over 40 timer på OVERTID2


Image Placeholder

  1. Filtrere evt. på de medarbejdere som skal medtages i kørslen. Alle de medarbejdere som er synlige i listen behandles.
  2. Angiv start og slutdato. Det kan være et vilkårlig periode, men typisk 1 eller 2 uger eller en hel lønperiode
  3. Vælg hvilken korrektionskladde posterne skal oprettes i
  4. Angiv den normtid der er for henholdsvis regulering af overtid1 og overtid2. Hvis ikke der er angivet timer til overtid2 så medtages denne ikke i behandlingen.
  5. Angiv den arbejdstype de regulerede timer skal posteres på.
  6. Tryk reguler som vil gennemløbe alle medarbejderne og oprette korrektionskladdelinjer som efterfølgende skal godkendes og bogføres


Gælder fra version 6.17.53