Automatisk tilpasning af jobtider

Via systemopsætningen kan man markere om første job start skal tilpasses mødetid. Herved kan man opnå at en medarbejder der eks. stempler ind kl. 07:00 men først får startet det første job 07:05 automatisk får sat jobtiden tilbage til kl. 07:00, så der ikke opstår spildtid.

Dette har også effekt hvis mødetid senere rettes i kladden. Eks. sættes til 06:45 så vil første jobstart også blive rettet til 06:45.

Hvorfor er "Tilpas sidste jobtid til gå-hjem tid" deaktiveret?

Fra og med version 6.09 har vi valgt at deaktivere denne funktion. Sluttid på sidste job vil altid blive sat til gå-hjem tid ifm. medarbejderen stempler ud, så den er reelt set overflødig. Dog skal man bemærke at en evt. tilretning af gå-hjem tid så ikke længere automatisk retter sluttid på job. Det er for at undgå konflikter som er beskrevet her: Kladde - Manuelt indtastning af jobs


Rev 01, Poul Christensen, 15-02-2018

Gælder fra version 6.09.01

Kan anvendes på
[X] Tablet
[X] Phone
[  ] Time Sheet (fra version 1.22)