Fra og med version 6.12 er der ændret i den måde der genereres lønbilag på samt på den måde de udsendes som PDF filer til den enkelte medarbejder

Under rapporter findes rapporten "Lønbilag 2018", som udskrives på baggrund af den lønbilagsopsætning der er valgt.

Når rapporten "Lønbilag 2018" vælges, kommer optionen "Mail som PDF fil med medarbejder" også til syne. Når der markeres i denne tjekkes om der er medarbejdere på listen, inden for valgt filter, der ikke har en mail adresse. Hvis dette er tilfældet kommer denne advarsel. Den kan man blot trykke OK til, men vær opmærksom på at de som ikke har en mail adresse jo heller ikke kan få et bilag tilsendt.

Du kan også med fordel udskrive i første omgang uden denne markering sat, så man lige får lejlighed til at gennemse de bilag inden de mailes ud.

Når der trykkes udskriv og markering i "Mail som PDF fil med medarbejder" er sat vises de på skærmen som normalt og mailes også afsted i samme arbejdsgang.
Rev 01, Poul Christensen, 28-08-2018

Gælder fra version 6.12.06