Når der skal oprettes nye lønperioder, skal disse steps foretages. Gå i menuen "Opsætning", og vælg så "Løn Perioder". 
Hvis en lønperiode starter i den ene år, og slutter i det efterfølgende år, typisk den første lønperiode på året,
fx 2020-01 fra d. 21/12 2019 til d. 20/1 2020, skal denne oprettes manuelt. Dette gøres ved at stille sig på den sidste lønperiode, trykke på "Pil ned" tasten, så fremkommer der en blank linje, og perioden tastes nu ind manuelt. 
Herefter skal du i bunden af skærmbilledet vælge "Nye perioder".På det efterfølgende skærmbillede, skal der vælges
1. Løn periode - 14 dage lige / ulige, eller MDR
2. Periode type - Uge, 14 dage eller Måned
3. Ugenr i periodenavn - første, sidste eller begge
4. Start dato - Startdatoen for lønperioden (systemet indsætter selv en slutdato, ud fra hvilken periode der er valgt).

Når dette er gjort, trykkes der Opret, og Ok i bunden af skærmbilledet. 


Så er der oprettet nye lønperioder, og disse kan ses på skærmbilledet med Løn perioder. 
Her kan man også indsætte et Identitets Nummer, som skal bruges i forbindelse med en overførsel til et lønsystem. 
På dette skærmbillede vil det også være muligt, at rette i Periode navn, samt Start og Slut dato for de enkelte lønperioder. 


Rev 02, Bjørn Kortegaard Fuglsang, 2017
Rev 03, Bjørn Kortegaard Fuglsang, 10/12 2019