Dataløn understøtter ikke ferie i timer. Så for at håndtere dette, har vi i SmartTID lavet en omregning af de faktiske registrerede timer, til dage i forhold til en fast normtid. Denne faste normtid er typisk 7,4 timer pr. dag, men kan justeres på den enkelte medarbejder efter behov.

Image Placeholder

På selve arbejdstypen FERIE angives hvordan denne skal overføres til Dataløn.

Hvis ikke du har feltet "Export type" aktivt kan du aktivere det her
Image Placeholder

Her kan du angive "HoursDay" som fortæller lønudlæsningen af det antal timer der er registreret på ferie skal omregnes i forhold til "Timer pr. dag" fra medarbejderen.

Image Placeholder

Eksempel:
Der er registreret en ferie dag på 12 timer. Det omregnes til 12 / 7,4 = 1,621621621621622 ferie dag som er det tal der sendes til Dataløn.

Gælder fra version 6.15.24