I punktet "SmartTID/korrektionskladde" kan man regulere de enkelte medarbejderes tællertotaler.
Det bruges ofte i forbindelse med opstart af SmartTID, hvor man ønsker at lægge "startsaldi" ind på ferie, afspadsering og evt. feriefri.
Det bruges også i forbindelse med, at et nyt ferieår starter eller i forbindelse med, at man udbetaler nogle afspadseringstimer på lønsedlen og dermed ønsker at justere afspadseringssaldoen i SmartTID.


 

Man kan - det er valgfrit - starte med at gå ind i punktet "SmartTID/Tællertotaler", og indtaste dags dato i "Vis totaler pr.". Tryk herefter på "Opdater"
Der vises nu den saldo, der er på alle medarbejdere på henholdsvis Afspadsering, ferie og feriefri. I dette tilfælde er alle saldi 0.

Korrektion sker på følgende måde:Gå i punktet "SmartTID/Korrektionskladde".
Vælg en kladde, hvor du vil bogføre det fra (den, som medarbejderne normalt hører til).
Klik med musen et tilfældigt sted under Dato under linjer.Tryk på INSERT for at oprette en ny linje. Der fremkommer en tom linje.
Udfyld nu linjen med dato (hvornår skal ændringen træde i kraft), medarbejdernummer, arbejdstype og antal. Indtast evt. en bemærkning.

Bemærk: Benyt KUN arbejdstyper, som ender på "OP". D.v.s. FERIEOP, FERIEFRIOP eller AFSPADSERINGOP.

Ferie regnes normalt i dage, mens alt andet regnes i timer.
Når man indtaster i "Timer/dage", kan man indtaste både positive tal og negative tal og man kan bruge komma til at lave decimaler med.

- nedskriver en tæller og + opskriver tælleren.
Det man ændrer her er de tællertotaler, som medarbejderne kan se på tablet og panel og de tællertotaler, som du kan se i punktet "SmartTID/Tællertotaler"

I ovenstående eksempel opskriver vi i de 2 første linjer antal feriedage med 25 og antal feriefritimer med 37 i forbindelse med et nyt ferieår.
Den nederste linje er et eksempel, hvor man f.eks. har udbetalt 8 timer på medarbejders lønseddel, og efterfølgende ønsker at nedskrive saldoen tilsvarende i SmartTID.Sæt nu hak i "godkendt" for alle linjer og i "Funktion" vælges "Bogfør korrektionskladde".

Når kladden er bogført, forsvinder alle linjer i kladden (på samme måde, som når man godkender en kladde med registreringer)
Man kan igen - det er valgfrit - gå ind i punktet "SmartTID/Tællertotaler", og indtaste dags dato i "Vis totaler pr." og igen trykke på "Opdater"
Der vises nu den saldo, der er på alle medarbejdere på henholdsvis Afspadsering, ferie og feriefri.
Som det ses, er tællerne nu ændret i henhold til de tal, vi har indtastet i korrektionskladden og derefter bogført.
Medarbejderen ser det samme på tablet og panelet i tællertotaler.

Har man lavet en fejl korrigerer man blot igen i korrektionskladden.

Rev 04, Lars Fredskov, 2017