Opsætning af knapper på app (Terminal og Phone)

Det er muligt at styre hvilke knapper der er synlig for brugerne på terminalen og Phone, det gøres på Opsætning menuen, fanebladet 'Tablet, Phone og Terminal' og under-fanebladet 'Phone og Terminal'.
Image Placeholder

Her er de tilgængelige knapper defineret, for den enkelte knap er der følgende opsætningsmuligheder:

Image Placeholder

[1] Button ID, knappens interne programID, må ikke ændres

[2] Description, beskrivelse af knappen 

[3] Button Color, Her kan man opsætte knappens farve, ud fra en drop-down menu
Image Placeholder

[4] Icon, her kan man tilknytte forskellige ikoner som vises på knappen

[5] Timer, opsætning af tid, indtil knappen aktiveres, bruges f.eks. på Log-out knappen, som aktiveres efter 600 sekunder, standard er -1, som betyder ingen automatisk aktivering.
Image Placeholder

[6] Sort order, sorteringsorden, knapperne vises i stigende orden, dvs. mindste værdi vises først.

[7] Stored Procedure, program der afvikles ved tryk på knappen.


For hver enkelt knap kan man opsætte en tekst (Oversættelse), bestemme hvornår knappen skal vises (Vis På), og hvilke profiler knappen skal være aktiv for (Profiler).

Image Placeholder

Denne knap (Job) er opsat med en tekst til 4 forskellige sprogkoder.

Det er valgt at knappen vises på hovedmenuen (Main Menu), andre muligheder havde været ved indstempling (Punch in), ved udstempling (Punch out), eller på funktionsmenuen (Function).

Knappen er kun aktiv for profilen=PH, men både på terminaler og telefoner, hvis man opretter en linie her uden angivelse af et profil navn, er knappen tilgængelig for alle profiler.Rev 01, Jesper Tiedemann, 21-07-2020

Gælder fra version 6.17.64

Kan anvendes på
[X] Terminal
[X] Phone (fra version 2.4.1)
[  ] Time Sheet