Når der skal udlæses til løn, gøres dette ved at gå i "Kørsler", og så vælge "MLE lønudlæsning". 


Herefter vælges "Kør", i bunden af skærmbilledet. 

På det næste skærmbillede skal der vælges hvilken type lønperiode der skal udlæses, samt selve lønperioden. Når dette er gjort, indlæses de poster der er bogført for den pågældende periode. 


Når posterne er indlæst, skal der dannes den fil der skal bruges til indlæsningen i lønsystemet. Dette gøres ved at trykke på knappen "Overfør", denne findes i bunden af skærmbilledet.Her bliver du spurgt om:


Dette siger du ja til, og du skal nu gemme filen, på en af dig angivet placering. 
Herefter er filen dannet, og klar til indlæsning i dit lønsystem. 

Rev 02, Bjørn Kortegaard Fuglsang, 2017