Det kan være relevant at give medarbejdere mulighed for selv at vælge hvilken arbejdskalender der skal anvendes. Dette kan gøres ved at aktivere nedenstående funktion før indstempling "Before punch in"

Herved sikrer man at de tolerancer, arbejdstype, tillæg m.v. der måtte være gældende på den kalender der vælges overholdes ifm. med den endelige indstempling

Knap nr. -134 skal vises på "Before punch in" og aktiveres for en eller flere profiler.

Bemærk: "Before punch in" er først tilgængelig fra version 6.18


Image Placeholder


Gælder fra version 6.18.01