I SmartTID er der som standard oprettet et Lønbilag der hedder "Standard". Dette kan man ændre i, hvis man ønsker dette. Det gøres ved at gå i menuen "Opsætning", og så vælger man "Lønbilag Opsætning". 

Det første billede der fremkommer, er dette: 

Her er der mulighed for at til eller fravælge forskellige muligheder, under "Opsætning". Dette gøres ved at sætte eller fjerne det flueben der er sat under de enkelte kolonner. Det er også herinde at der kan tilføjes et nyt lønbilag.

Dette gøres enten ved at trykke på + tegnet i bunden af vinduet, eller bruge "Insert" tasten på dit tastatur. Herefter kommer der en blank linje, og så navngiver man bare dette nye lønbilag som man ønsker det. Husk at sætte de før omtalte flueben i de kolonner, man ønsker kommer med ud på lønbilaget. Hvis du sætter flueben i den kolonne der hedder "Vis kolonner som TID", vil kolonnerne i bilaget blive vist om timer/minutter i stedet for som decimaltal. 
Herefter skal der oprettes de enkelte kolonner man ønsker i sit lønbilag. Dette gøres i feltet "Kolonner".

Her laves igen en ny linje, ved at trykke på + tegnet nederst i billedet, eller bruge "Insert" tasten på tasteturet. Så kommer der en blank linje, hvor der skal indtastes et "Kolonne Nummer". Dette nummer afgør i hvilken rækkefølge de enkelte kolonner bliver vist på Lønbilaget. Herefter vælges "Sprog", dette sættes til DK, og så laver man en "Overskrift", som bliver den overskrift kolonnen for, når den skrives ud. Har man medarbejdere der er sat op til at køre en engelsk version af SmartTID, kan man udfylde en linje magen til til den danske, med samme kolonne nr., den eneste forskel skal blot være, at sproget sættes til EN, for engelsk. Så har man også mulighed for at lave en engelsk overskrift på kolonnen. 
Når der er lavet en Kolonne, skal der også tilføjes en Arbejdstype til hver enkelt kolonne. Dette gøres i feltet "Kolonne Arbejdstyper". Her bruges igen + tegnet eller "Insert" tasten til at indsætte en ny linje. Og så vælges hvilken Arbejdstype den enkelte kolonne skal indeholde, og der sættes en faktor på den pågældende Arbejdstype. Bemærk her, at det godt kan lade sig gøre, at bruge både + og - på en faktor. Og hver Kolonne kan også indeholde flere Arbejdstyper, hvis man ønsker det. 

Rev 01, Bjørn Kortegård Fulgsang