En af det centrale rapporter i SmartTID er lønbilaget. Her kan man få vist en medarbejders tidsregistreringer for en periode summeret dag for dag i forskellige kolonner.

Rapporten kan sættes op til at vise de kolonner man ønsker og man kan frit bestemme hvilke arbejdstyper der skal summeres i de forskellige kolonner. Man kan også operere med forskellige setups. Eks. kan man have et setup til timelønnede og en til funktionærer.
Opsætning af lønbilag

Under opsætning -> lønbilag opsætning finder du følgende form. Her kan der oprettes så mange forskellige lønbilag der er behov for og de kan konfigureres forskelligt.

Image Placeholder

Vis log tid
Her vises 2 kolonner lige efter dato og dag på rapporten med henholdsvis log start og logslut. Det er altså de fysisk indstemplede tidspunkter før tolerancer og anden afrunding

Vis tid
2 kolonner med start og sluttid. Det er tider korrigeret for tolerancer og evt. afrunding. De tidspunkter der beregnes og sammentælles ud fra.
Vis norm tid
Viser dagens normtid jf. den arbejdskalender der er aktiv for den pågældende dag.

Vis pause
Den samlede pausetid holdt på dagen. Det er både faster pauser og evt. stemplede pauser

Vis betalte pauser
Den samlede pausetid på dagen som er markeret betalt

Vis kolonner som tid
Standard vise timerne som decimal eks. 7,50 time for 7½ time. Hvis denne markeres vises 7½ time som 07:30. Gælder for alle kolonner i rapporten på nær start og sluttid samt log start og log slut.

Vis bemærkninger
Viser evt. bemærkninger som er angivet i kladden. Der kan være flere linjer på en dag og dermed flere bemærkninger. Disse vises så som en bemærkning adskilt af komma.

Inkluder ikke bogførte
Hvis denne markeres medtages tid fra kladden som endnu ikke er bogført.

Komprimer kolonner
Ny feature fra "Lønbilag 2018". Der kan være flere kolonner sat op end det er fysisk muligt at vise i bredden på en side. Ved at komprimere kolonnerne vises kun de kolonner med værdier i. Så er der eks. ikke afholdt ferie i den periode så vises ferie kolonnen ikke hvis man vælger at komprimere. På den måde er der ofte plads til alle data i bredden.

Inkluder Medarbejder Bemærkning
Det er muligt at få udskrevet bemærkninger fra medarbejder billedet på lønbilaget. Disse udskrives som en separat sektion, hvis markeringen er sat.

Kolonner

Den enkelte kolonne kan angives med en valgfri overskrift på det enkelte sprog. Vær opmærksom på at der ikke er plads til megen tekst, så forkortelser er ofte nødvendige.

Når man har valgt en kolonne kan man under kolonne arbejdstype angive hvilken eller hvilke arbejdstyper der skal medtages. Man har også mulighed for at angive en faktor. Den er std. en men kan også være -1 hvis man ønsker noget trukket fra eller måske 1,5.Tællertotaler

I bunden af rapporten vises de tællertotaler som er markeret til at blive vist på login. Det er altså de samme tællere som medarbejderne kan se via totaler på terminal eller phone. Her vises dog både værdien primo og ultimo så man kan se udviklingen i eks. afspadsering hen over en periode.

Denne opsætning findes under opsætning -> tællere.


Bemærkning fra medarbejder

Efter tællertotaler er det muligt at få udskrevet indhold fra bemærkningsfelt på medarbejderen.
Image Placeholder
Rev 01, Poul Christensen, 16-10-2018

Gælder fra version 6.12.01