SmartTID Panelet leveres som MSI pakke og installationen kan derfor automatiseres med en række parametre

msiexec /i <msi pakke> [Parametre]

MSI pakken kan enten hentes fra local placering eller direkte via link til SmartTID som i nedenstående eksempel.

Ved at bruge parameteren /qn bliver installationen foretaget unattended/quiet og brugeren bliver derfor ikke spurgt som noget. Et SmartTID Panel ikon dukker blot op på skrivebordet efter 1-2 min.

Det kan specielt være anvendeligt for dem som har en egen installation af SmartTID panelets web service, da det er eneste måde at ændre det direkte i installationen

Følgende parametre skal angives

IS_CUSTOMER_NUMBER
jeres SmartTID kundenr. Kan findes i den oprindelige velkomstmail.

IS_ASK_FOR_LOGIN
YES eller NO - Ved NO anvendes AD brugernavn som så skal være angivet på medarbejderen under SystemID
Valgfri parameter

IS_WEB_SERVICE
skal kun angives hvis I har egen installation af SmartTID web servicen ellers undlades parameteren.

Eks.
MSIEXEC /i "http://www.smarttid.dk/files/smarttidpanel.msi" /qn IS_CUSTOMER_NUMBER="39" IS_ASK_FOR_LOGIN="NO"

Bemærk: Installationen skal typisk foretages med lokale administrator rettigheder

Vedhæftede cmd fil kan med fordel rettes til og afvikles på klienterneRev 02, Poul Christensen, 16-11-2017

Gælder fra version 5.26.01