Som administrativ bruger af SmartTID logges der på via remote desktop https://rdp.smarttid.dk

Her gælder følgende regler
  • Man man max være på i 6 timer af gangen. Hvis man er aktiv får man en påmindelse inden man bliver logget af. Man kan altid logge på igen
  • Hvis man er inaktiv i mere end 1 time bliver man automatisk logget af.
SmartTID gemmer automatisk data løbende, så en rettelse i en kladde, en medarbejder m.v. er gemt så snart man forlader posten eller lukker vinduet.

Hvis man er superbruger og har stort behov for at være på SmartTID en hel arbejdsdag kan man blot rette henvendelse til vores support, så kan de sætte den aktive grænse op til 12 timer.

Rev 01, Poul Christensen, 06-12-2018