Download seneste version af klienten her: SmartTID MSI installationspakke
Se videoen herunder for instruktion:Den mail, du har modtaget fra SmartTID i forbindelse med oprettelse/installation, skal indeholde følgende oplysninger:

  • Servernavn (fx SmartSQL17.smarttid.dk)
  • Login ID (fx ST_Testcenteret)
  • Password
  • Databasenavn (fx SmartTID_Testcenteret)

Vigtigt: Hvis du kører på vores nye Azure setup via smartsql22, så skal du bruge denne installation i stedet
Support vil altid kunne oplyse dig om hvilken server, din database ligger på.