Der er indført en ny log kaldet app log. Den viser enhver aktion der foretages på SmartTID Phone 2017 og Terminal app. Den dokumenterer brugerens brug af appen og viser oplysninger om GPS lokation

Den kan tilgås direkte fra medarbejderen via knappen "App Log" • ID: Unik ID på den pågældende post
 • Log tid: Den tid på serveren hvor posten er oprettet
 • Enhedens tid: Tiden på enhendes ur da der blev trykket på den pågældende knap
 • GPS tidsstempel: Det tidspunkt hvor den pågældene GPS postion er fra. Den kan være ældre end lige nu alt efter forhold for at få en korrekt GPS position på den pågældende smartphone
 • Stored procedure: Den funktion som er kaldt
 • GPS aktiveret: Om der er givet tilladelse til at appen må bruge GPS eller ej.
 • GPS nøjagtighed: Angives i meter. Er først tilgængelig fra version 2.3.7 på Phone 2017
 • Latitude og Longtitude: De aktuelle GPS koordinater
 • Platform OS Type: Om der er Android eller IOS
 • Platform OS Version: Version på Android eller IOS
 • Platform Mode: Model på den pågældende enhed
 • App ID: Hvilken app der er benyttet
 • App Version: Version af denne app

Rev 01, Poul Christensen, 10-10-2018

Gælder fra version 6.13.09

Kan anvendes på
[   ] Tablet
[X] Terminal
[   ] Phone
[X] Phone 2017
[  ] Time Sheet