Det er nu muligt at gemme billeder sammen med sin tidsregistrering i SmartTID. Det kan gøres via kamera på telefonen eller via eksisterende billeder man har taget på sin smartphone.

Aktivering af funktionen.

Der findes 2 funktioner
  • En til at gemme billeder sammen med sin tidsregistrering. Kunne være udlæg, bilag m.v. (knap -131)
  • Gemme billeder sammen med sin jobregistrering. Det kunne være til kvalitetskontrol, dokumentation m.v. (knap -132)
Man kan via system opsætning og nedenstående fane bestemme hvilke profiler der skal have den enkelte knap synlig (*1)
Husk et deaktivere funktionen på Terminal da den ikke vil virke der pga. manglende kamera. (*2)



Gemme billeder

Når funktionen er aktiveret vil de blive vist appen. Hvis det er aktiveret på hovedmenuen (main menu) så vil de kun være aktiveret når de kan bruges.
Der kan kun gemmes et billede til tid hvis man er stemplet ind til arbejde og der kan kun gemmes et billede til job hvis der er et aktivit job kørende. Det er der pt. ikke i nedenstående eksempel - derfor er knappen "Upload billede (job)" deaktiveret.



Når der trykkes på funktionen skal man første gang give SmartTID lov til at få adgang til kamera og billeder og dernæst vælger man om man vil tage et billede eller vælge fra eksisterende foto arkiv.

Se billeder i kladden

I kladden er der kommet 2 nye markering som angiver om der på den enkelte kladdelinje findes en eller flere billeder tilknyttet tid og/eller jobs.

Hvis ikke felterne er aktive i kladden kan de aktiveres via (*1) og (*2)

Når du står på den linje hvor der er gemt billede (*3) trykkes på "Vedhæftede billeder" i menuen (*4)

Tip: Shift+F3 viser vedhæftede billeder og Alt+F5 hopper tilbage til kladden - så er det hurtigt at hoppe frem og tilbage mellem dem.




Funktionen viser alle de billeder som er vedhæftet tid og job hvilket kan være mange og på mange forskellige linjer, men de ses alle sammen

Der er markering af om de er fra tid eller job (*1) og hvilken arbejdstype ved tid og hvilken jobkode (*2) ved job samt starttid billedet er tilknyttet.





Rev 01, Poul Christensen, 07-01-2019

Gælder fra version 6.15.07

Kan anvendes på
[  ] Terminal
[X] Phone (fra version 2.4.1)
[  ] Time Sheet