Kan man indtaste registreringer på bagkant?

Ja det er nu muligt, hvis man via sin profil har lov, at indtaste og ændre registreringer på bagkant. Herved kan det der tidligere skulle laves via SmartTID Panel nu også laves direkte på sin smartphone

Under opsætning og profil kan man tildele en eller flere af følgende rettigheder  1. Så må man tilføje en manglende dag - eks. en lørdag som ikke normalt er i ens arbejdskalender. Man kan også med denne tilføje mere tid til en dag. Eks. hvis der er arbejdet igen om aftenen.
  2. Her må man ændre start og slut tid på allerede eksisterende registreringer. Eks. hvis man har stemplet ind og ud, så kan disse efterfølgende rettes
  3. Så må man tilføje et job til en dags jobregistreringer
  4. Her må man ændre start og sluttid, samt evt. job, operation og aktivitet på en registreringRev 01, Poul Christensen, 18-11-2017

Gælder fra version 6.07.04

Kan anvendes på
[  ] Tablet
[X] Phone
[  ] Time Sheet