Hvornår og hvordan registreres GPS positioner på smartphone

Vi har fra version 2.1.6 på SmartTID Phone ændret i hvordan og hvornår GPS positioner opsamles.

Der er en række forudsætninger som kan påvirke hvor nøjagtig lokationen registreres. Da det er meget vigtig man kan stole på de positioner, har vi valgt at ændre på hvordan vi samler disse positioner op.

  1. Der opsamles kun GPS hvis "Tvungen GPS" er aktiveret på medarbejderens profil. Hvis ikke det er aktiveret registreres GPS-positionen 0,0 i kladden. Dette sparer også strøm på enheden og registreringerne går hurtigere
  2. Hvis "Tvungen GPS" er aktiveret og vi ikke kan få en GPS position så tillades stemplingen alligevel. Grundet til dette kan være man befinder sig i en bygning eller andet steds hvor enheden ikke kan opsamle et gyldigt signal. Bemærk der er meget stor forskel på kvaliteten i GPS modtager fra telefon til telefon.
  3. Hvis enheden har en GPS position registreret, genbruges denne til øvrige registreringer det næste minut. Eks. hvis man lige har stemplet ind og man efterfølgende starter et job så bruges samme position på dette job som ved indstempling - hvis der ikke er gået et minut. Det er for at spare strøm og der skal ikke ventes på et GPS signal hver gang.

SmartTID ApS gør opmærksom på at vi ikke kan holdes ansvarlige for præcisionen af GPS-data indsamlet via SmartTID App. Indsamlingen af GPS-data via Smartphone kan påvirkes af elementer ude af kontrol af SmartTID ApS. Eksempler på dette inkluderer, men er ikke begrænset til, manglende enhedstilladelser, lavt strømniveau, software, hardware, terræn eller andre elementer, der forhindrer en klar linje til tilgængelige satellitter.

Rev 02, Jens Severin, 27-05-2021

Gælder fra version 6.07.05

Kan anvendes på
[  ] Tablet
[X] Phone (fra version 2.1.6)
[  ] Time Sheet