To medarbejdere kan bytte vagter, dvs. tage hinandens vagter på en given dag.

Forudsætninger

  • For at en medarbejder har adgang til vagtbytte, skal dennes profil have indstillingen "Tillad vagtbytte" (findes under "Øvrige indstillinger) sat til Ja.
  • Medarbejderen skal have en aktiv arbejdskalender uden slutdato.
  • På medarbejderens hovedmenu skal der være givet adgang til knap -108 Arbejdsplan og knap -119 Vagtbytte.

Funktionalitet

Vagtbytte fungerer ved, at medarbejder A i systemet annoncerer, at vedkommende gerne vil bytte sin vagt på en bestemt, fremtidig dato. Dette bliver synligt for de af A's kollegaer, som har en ikke-identisk vagt på den pågældende dato. Disse har nu mulighed for at bytte vagt med A. Medarbejder B ønsker at bytte sin egen vagt med A og accepterer med det resultat, at A får B's vagt, og B får A's vagt. Kun vagter, der er på samme dato, kan byttes. Vagtbytte skal foretages senest dagen før selve den dag, hvor vagterne ligger.


Tilbyd vagt
  1. På hovedmenuen (app/webterminal) trykkes på Arbejdsplan, som viser de kommende ugers vagter. Tryk på den dato, hvor du vil frigive/tilbyde din vagt til vagtbytte. Dage med godkendt fravær kan ikke frigives til vagtbytte, og det samme gælder dage, som allerede indgår i et vagtbytte.
  2. Skriv bemærkning - knyt en kommentar til det ønskede vagtbytte. Kommentaren er synlig for de øvrige medarbejdere med adgang til vagtbytte.
  3. Tryk Færdig for at oprette vagtbytteønsket og gøre det synligt for andre. Antallet af vagter, som du aktuelt har i udbud, vil fremgå af Arbejdsplan-knappen i form af et tal i en parentes, eksempelvis "Arbejdsplan (1)".
  4. Din tilbudte vagt vil nu figurere på din arbejdsplan (kan ses ved at trykke på Arbejdsplan på hovedmenuen) med rødt. Så længe en anden ikke har accepteret den, dvs. byttet vagt med dig, kan du trække dit tilbud tilbage ved blot at trykke på den. Når/hvis en anden medarbejder accepterer at bytte med din vagt, så vil vagten figurere med orange.

Accepter vagtbytte
  1. Såfremt der af andre end dig selv er udbudt fremtidige vagter til bytte, så vil der på hovedmenuen (app/webterminal) være punktet Vagtbytte, som man kan trykke på for at se de PT udbudte vagter. Knapteksten viser med et tal i en parentes, eksempelvis "Vagtbytte (4)", hvor mange vagter, som aktuelt er lagt i udbud af andre, og som ligger på datoer, hvor du rent faktisk har en vagt at bytte med.
  2. Tryk på en udbudt vagt og bekræft for at gennemføre vagtbyttet. I både din og din kollegas arbejdskalender bliver der nu oprettet en post, der afspejler vagtbyttet. Desuden vil din arbejdsplan (kan ses ved at trykke på Arbejdsplan på hovedmenuen) vise vagten, som du har byttet dig til, og den vil være fremhævet med orange.
En accepteret vagt kan kun rulles tilbage ved en manuel opdatering af de to involverede medarbejderes arbejdskalendere. I hver af dem fjernes den post, som blev oprettet ifm. vagtbyttet.

Hvis den, der accepterer vagten, er på en kalender med ”fri”, så vil den, der tilbød vagten, få fri den pågældende dag.