Brugen af terminal

Som medarbejder der stempler ind/ud vha. SmartTID terminal, er der flere muligheder i brugen nedenstående er en gennemgang af standard og gængse funktioner.

* Terminal er klar til indstempling med TAG, nøglekort - denne holdes kort tid foran ikon (((¤)))
på front af terminalen.

Image Placeholder

* Alternativt bruges 'LOGIN' knap i nederste højre hjørne, her kan tastes medarbejder-nummer fra SmartTID.
Image Placeholder

* Efter Login kan medarbejderen 'Stemple ind'.
Menu indeholder som udgangspunkt mulighed for at se egen info omkring Totaler(ferie/feriefri), Registreringer, Fravær.....  (Grå knapper, er ikke tilgængelig på dette punkt)
Image Placeholder

* Medarbejderen er stemplet ind, og 1.knap ændre udseende (nu Rød) og ændre titel til 'Stemple ud',
SmartTID registrere nu tid, for medarbejderen.
Image Placeholder

* Medarbejder er 'Gået til pause' og skal 'Gå fra pause' før der igen registreres Normal tid, og mulighed for 'Stemple ud' bliver mulig igen. (Grå knapper, er ikke tilgængelig på dette punkt)
Image Placeholder

* Totaler - giver medarbejderen mulighed for overblik over:
'Lønperioder' (foregående lønperiodes totaler) / 'Tæller totaler' (Saldo for Ferie, Feriefri, Afspadsering)
Image Placeholder

* Ved tryk på 'Lønperioder', vises gamle lønperioder.
Image Placeholder

* For at se den enkelte lønperiode, vælges den på skærmen, nu vises den opsamlede tid for alle arbejdstyper , samt muligheden for at få sendt et lønbilag hjem til ens mail.
Image Placeholder

* Tryk på 'Specifikationer' giver mulighed for at se hvad der er opsamlet på de enkelte dage.
Image Placeholder

* Ved valg af en dato, vises ind- og udstemplingstid samt opsamlet tid, for de enkelte arbejdstyper.
Image Placeholder

* Registreringer viser tider der er stemplet, forgående dage, men ikke bogført - ved tryk på den enkelte dag.
Image Placeholder

* Fravær - viser Anmodet fravær(endnu ikke godkendt(BLÅ)) Ferie, Feriefri etc.
Samtidig vises Godkendt fravær til afholdelse(GRØN).
Her kan også Anmodes  om Fravær på 'Tilføj Fravær'.
Image Placeholder

* Login billede - her er 'SmartTID medarbejder' 'På arbejde' og der registreres Normaltid (Venstre).
'Medarbejder 01' - er d.d. meldt SYG (Højre)(Her vises andre fraværstyper eks. Ferie).
Dette er standby skærm, indtil en medarbejder igen vil 'Stemple ud' el. andet.
Image Placeholder

Rev. 01 29-08-2019 SC.
Rev. 02 29-07-2021 JGT.
term. 1.6.5