Opsætning af SQL job

De synkroniserede data fra SmartTID TimeSheet appen skal behandles via et SQL job som kan aktiveres for hver xx min.

Under opsætning -> system opsætning, kan du sætte følgende job op.

Her er det muligt at justere hvornår jobbet skal køre og med hvilket interval samt hvilket personer der skal modtage fejlmail via feltet "Mail til". Ved flere mail adresser, kan de tastes adskilt af semikolon ; Vær opmærksom på at det kun er hvis "Send mail ved fejl" er aktiveret at disse mails sendes.

Bemærk: Jobbet skal hedde TIMESHEET for at mail funktionen fungererSQL Kommandoen er følgende:

EXEC sp_EmployeeTimeSheetApproveJob

Ved at angive SET LANGUAGE Danish sikrer du at evt. fejlmeldinger fra behandlinger kommer på dansk.

Rev 01, Poul Christensen, 16-10-2017

Gælder fra version 6.05.10

Kan anvendes på
[  ] Tablet
[  ] Phone
[X] Time Sheet (fra version 1.21)