I arbejdskalenderen findes en sektion som hedder "Arbejdstype Maks".

Den bruges til at styre regler om at der eks. kun kan udløses 3 timers OVERTID1. Herefter skal resten overføres til eks. overtid 2. Det er typisk i overenskomster hvor de skal gives OVERTID1 i en morgen time fra 06:00 - 07:00 og at der så igen kan udløses op til 3 timers OVERTID1 efter normal arbejdstid slut. I de tilfælde hvor en medarbejder så både møder tidligt og arbejder 3 timer eller mere efter normal sluttid så ender vedkommende med at få mere end 3 timer. Der findes også andre eksempler en dette.

I disse tilfælde kan man via denne opsætning bestemme at der Maks må udløses 3 timer inden resten så automatisk flyttes til OVERTID2.Der kan også opereres i puljer. Det virker på den måde at alle arbejdstyper i sammen pulje summeres hvorefter de overskydende timer overføres.

Markering i kladden

For at spotte at disse tillæg omposteres markeres disse tillæg med grøn i kladden.


Reglen for flytningen.

I ovenstående tilfælde er der udløst OVERTID1 fra 06:00 - 07:00 og igen 2½ time fra efter 8 timers arbejde - efter kl. 07:00. Det giver samlet 3½ time på OVERTID1 og her træder reglen fra arbejdstype maks i kraft og flytter den ½ time fra OVETTID1 til OVERTID2.

SmartTID vælger det sidste tillæg der har udløst OVERTID1 som den post der bliver brugt til flytningen. Det er også de tidspunkter som bliver påført det overførselsposter (de grønne). Det får betydning for hvilke dimensioner fra tidslinjen som bliver påført denne flytning. Afdeling, arbejdsfunktion samt dimension 1 til 10.

Det får også betydning for den eller de jobs der har kørt i dette tidsrum. Den ½ time der flyttes i dette tilfælde vil blive fordelt ud over alle de jobs som måtte være kørt i tidsrummet 8 timer efter kl. 07:00 (+ evt. pauser) og 3 timer frem. Skulle der eks. her være 2 jobs med 1 time på den ene og 2 timer på den anden flyttes 1/3 af ½ time fra OVERTID1 til OVERTID2 på de første job og 2/3 af ½ time på det andet job.
Rev 01, Poul Christensen, 18-12-2018

Gælder fra version 6.15.01