Det har hidtil været en manuel proces at oprette helligdage frem i tid. Det vil fremover som stadard blive automatiseret, med mulighed for at det kan deaktiveres hvis det ikke ønskes. Der kan være tilfælde med helligdagskalendere for andre lande som I fortsat må vedligeholde manuelt, ligesom der også kan være helt specielle tilfælde som ikke vil kunne automatiseres helt.

Der er rigtig mange individuelle hensyn i de forskellige overenskomster samt lokalaftale at tage i forhold til dette. Det er ikke alle der håndtere juleaften, nytårsaften samt ikke mindst 1. maj og grundlovsdag ens. Så det er vigtigt at bemærke hvordan den nye automatiserede kørsel "tænker"

Følgende regler og betingelser gælder
  • Det første år skal genereres og evt. tilpasses manuelt
  • Auto generering skal være aktiveret på det enkelte setup.
  • Når kørslen skal generere for eks. 2020 sker dette kun hvis Skærtorsdag har været til stede året før.
  • Der skelnes mellem de variable dage og de faste dage. De variable er dem som ikke har samme dato år for år. Det er Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag samt 2. Pinsedag.
  • Den arbejdstype der bruges til de variable dage tages fra Skærtorsdag året før. Typisk er det arbejdstypen HELLIGDAG.
  • Alle andre end de variable oprettes på samme dato from året før, men samme beskrivelse, arbejdstype og evt. arbejdskalender. Så hvis der eks. er sat en anden arbejdstype og arbejdskalender op til at håndtere 1. maj, så bruges disse året efter igen.

Sådan deaktiveres autogenering for det enkelte setup

Under opsætning og helligdage er det muligt at deaktiverer autogenerering
Image Placeholder

SQL job afvikles pr. 1 september hver år

Der oprettes og aktiveres et SQL job som sørger for at denne auto generering bliver foretaget hvert år. Bemærk at SQL job skal være aktiveret.

Denne dato kan ændres og det kan også deaktiveres hvis det helt skal slås fra
Image Placeholder


Gælder fra version 6.17.56