Det er muligt at anvende stregkoder i SmartTID til at starte jobs på en hurtig måde.

Mange anvender i forvejen jobkort i deres produktion og kan herved forenkle processen med at starte jobs.

Stregkoden skal bestå af en af følgende:
  • En sammensætning af job nr. og linje nr.  fra operationslisten adskilt af - (minus tegn). I nedenstående eksempel er det ordre 1289 og linje 10, 20, 30 og 40 som er brugt.
  • ERP Reference feltet. Man kan selv sammensætte den reference man ønsker at bruge. Den skal så bare fremgå i SmartTID i feltet ERP Reference. Hvis dette felt er udfyldt anvendes denne som stregkode hvis der udskrives jobkort fra SmartTID. Hvis denne anvendes til stregkoder skal den være unik på tværs af alle jobs.
Eksempel på jobkort udskrevet fra SmartTID

Man kan fint udskrive sit jobkort fra eget ERP system i stedet - blot ovenstående retningslinjer for stregkoden overholdes.

Scan via terminal

Så snart man er logget ind vi via terminalen og har fået sin hovedmenu frem kan man scanne sin stregkode.

Hvis der evt. skal afmeldes antal eller lign. så vil terminalen prompte for dette.

Det kræver at man er på version 1.44 eller nyere af SmartTID Terminal.


Rev 02, Poul Christensen, 05-04-2019

Gælder fra version 6.13.12

Kan anvendes på
[X] Terminal (fra version 1.44)
[  ] Phone
[  ] Time Sheet