Dette dokument beskriver hvordan en dato formel kan bygges op. Metoden er inspireret af hvordan man i visse ERP systemer opbygger en betalingsbetingelse - netto 8 dage, løbende måned + 30 dage osv. Den er dog udvidet med funktionalitet så vi kan ramme specifikke ugedage i en ude, lige og ulige uger m.v.

I nedenstående er gennemgået de forskellige typer dato formelen "forstår". De adskildes med + eller - og hvis ikke der er angivet + eller - i starten antages +

Token
Beskrivelse
CM
Current month - løbende måned.
D
Day - dag
W
Week - uge
M
Month - måned 
OW
Odd week - ulige uge.
EW
Even week - lige uge.
DW
Day week - ugedag. Angives med ugedagen efter DW regnet fra at mandag er dag 1. Eks. DW4 = torsdag
HH
Hour- time.
MI
Minute - minut
Eksempler

Dato formel
Beskrivelse
CM
Sidste dag i indeværende måned
+1D+CM
Den sidste dag i næste måned
+CM+1D
Den første dag i næste måned
+2W-DW4-OW
Hver anden torsdag i ulige uger
+7D
7 dage
+7D+3HH+30MI
7 dage, 3 timer og 30 minutter


Gælder fra version:
Portal 0.7.9
Database 6.17.73