Dimensioner


Dimensioner i SmartTID bruges til at tilknytte en enhed til opsamlingen af tid.
Det kan eksempelvis være en bil eller en trailer, som det er tilfældet på billedet herunder:

 


 

Når du opretter en dimension, er følgende felter påkrævede:

 • Dimensions Nummer
 • Sprogkode
 • Feltnavn

 

Derudover har du mulighed for at angive følgende felter:

 • Arv fra forrige linje
  • Hvis denne er aktiveret, så vil den næste tidslinje have samme dimensionsværdi som den forrige.
 • Arv fra forrige joblinje
  • Hvis denne er aktiveret, så vil den næste joblinje have samme dimensionsværdi som den forrige.
 • Faste værdier
  • Hvis dette punkt er aktiveret, så kan brugeren kun vælge foruddefinerede værdier.
   Hvis dette punkt ikke er aktiveret, så taster brugeren selv en værdi i dimensionen på op til 20 karakterer.
 • Relater til dimension
  • Denne funktion lader dimensioner relatere til hinanden.
   Hvis dimension eksempelvis er et vogn/bil-nummer og dimension to er trailer-nummer, så kan man relatere et specifik trailer-nummer til et specifik vogn/bil-nummer.
  • Dvs. at hvis medarbejderen vælger et vogn/bil-nummer, der har et trailer-nummer relateret, så vil trailer-nummeret automatisk komme frem i dimensionsfeltet for trailer-numre.
 • Overfør fra tid til job:
  • Hvis denne markering er aktiveret, så vil dimensionskoden fra tidslinjen blive overført til joblinjen med følgende forudsætninger:
  • Hvis dimensionskoden på joblinjen er blank, så vil dimensionskoden fra tidslinjen med det mest passende starttidspunkt blive hentet.
 • Det kan eksempelvis resultere i en joblinje med start/stop fra 09.30 -10.30, vil få dimension 1 på poste, da det er det tætteste vi kan komme.
 • Se på Vælg Dimension:
  • Når denne funktion er aktiveret, så vises denne som en valgmulighed på App eller Terminal ved f.eks. indstempling eller via hovedmenuen.
 • Krævet Dimension:
  • Hvis denne funktion er aktiveret, så skal brugeren vælge en dimension og kan ikke fortsætte før dette er gjort.

 

Dimensions værdier

 Her angives de specifikke dimensionskoder, som brugeren kan vælge imellem. Dette er dog kun, hvis den førnævnte funktion: ”Faste Værdier” er aktiveret.


På en dimensionsværdi kan man angive følgende:

 • Distrikt
 • Afdeling
 • Medarbejder gruppe
 • Arbejdsfunktion
 • Arbejdstype

Disse bruges kun hvis der ikke er valgt en værdi på medarbejderen.

Hvis feltet ”Overstyr Værdi” er aktiveret, bruges værdierne angivet på dimensionsværdien altid.


På en dimensionsværdi, kan man derudover angive distrikter, afdelinger eller medarbejder grupper.

Når disse er valgt, er det kun medarbejdere fra de relevante distrekter, af delinger eller medarbejdergrupper, der kan vælge dem.


System opsætning

På systemopsætning, under punktet 'Phone og Terminal', kan man angive om dimensioner skal vælges f.eks. ved indstempling, og om den efterfølgende kan skiftes.

 


 

Dette gøres ved at indsætte eller redigere de følgende knapper:


 • Knap -1004,
  • Hvis denne vælges som Vis på: 'Punch in', vil brugerne nu blive bedt om at vælge en eller flere dimensioner når de stempler ind.
 • Knap -1006
  • Hvis denne vælges som Vis på: 'Main menu', så har brugeren nu mulighed for at skifte en eller flere dimensioner under sin tidsregistrering.

 

Derudover kan der sættes en profil på knapperne, så det begrænses hvem der skal/kan vælge dimensioner ud fra denne.

 

 

Version 02, Jens Severin, Oktober 2021