Med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020, bliver en af de største ændringer den måde ferie skal håndteres for medarbejdere som ikke arbejder 5 dage pr. uge. Det er altså ikke kun deltidsansatte som det ellers ofte bliver skrevet som hos fagforeninger m.v. Det er også beskrevet i Dataløns ferieguide som du kan få adgang til her samt hos journalistforbundet her

Alle har ret til 25 dages ferie

Sagen er at alle ansatte medarbejdere, fuldtid eller deltid, har ret til 2,08 feriedag pr. måned svarende til 24,96 dage pr. år.

Forskellige arbejdsplaner

Når en medarbejder holder en uges ferie skal der trækkes 5 dage på feriesaldoen, uanset hvor mange dage en medarbejder arbejder i den pågældende uge. Der kan sagtens være medarbejdere som har 3 * 12 timer pr. uge, 4 * 9,25 timer pr. uge, 2 * 12 timers weekendvagt, normal 5 dages dagvagt den ene uge og 4 dages nattevagt den anden -  og alle mulige andre scenarier.

Feriefaktor i SmartTID

Så for at kompenserer for at der trækkes 5 dage pr. uge udregner SmartTID en ferie faktor på den enkelte arbejdskalender som gælder for en uge. Denne feriefaktor vil være forskellig alt efter hvor mange arbejdsdage der er tale om. I SmartTID gælder følgende regler for denne ferie faktor

Antal arbejdsdage (defineret som dage med en starttid)
Ferie faktor
1 dag
5
2 dage
2,5 
3 dage
1,666666666666667 
4 dage
1,25
5 dage

6 dage
0,8
7 dage
0,7142857142857143 
0 dage (eks. løsarbejdere)

Feriefaktoren tages fra den arbejdskalender der er gældene for den pågældende dag jf. opsætning af arbejdskalender på medarbejderen.

Løsarbejdere

Er ofte kendetegnet ved at de ikke arbejder efter en fast defineret plan og/eller det er ikke medarbejdere som er direkte ansat eller som man ønsker at registrere fravær på generelt. Det kan være skoleelever der kommer og hjælper til, vikarer der hyres ind osv. Dem vil man normalt ikke håndtere en ferietæller på - men hvis man gør og de kører uden faste defineret arbejdstid trækkes 1 feriedag pr. dag.