Iflg. den nye GDPR lovgivning har man retten til at blive glemt. Dvs. man ikke længere må kunne identificere en tidligere medarbejder ud fra de data som gemmes.

Disse data skal så enten slettes helt eller anonymiseres således det ikke længere er muligt. 
Hos SmartTID sletter vi som udgangspunkt ikke data (det kan dog gøres med en særlig kørsel). Sletning ville umuliggøre statistisk og analyse langt tilbage i tid.
I stedet kan man anonymisere persondata på følgende måde og dermed bevare tids- og jobposter til analyse:

Image Placeholder

Medarbejderen skal være tidligere ansat - man kan således ikke anonymisere ansatte uden en aftrædelsesdato.
Benyt knappen [GDPR-anonymisere]: Herved omdøbes medarbejderen til et tilfældigt nummer og alle personlige oplysninger slettes. Det ser i princippet ud som her:

Image Placeholder

Men bemærk dog, at medarbejderen forsvinder fra medarbejderoversigten, og man vil ikke kunne fremsøge medarbejderdata i medarbejderlisten efter en anonymisering.

Alle posteringer bibeholdes af hensyn til statistik, som stadig vil kunne trække eks. pr. afdeling. Navn og medarbejdernummer er slettet på alle posteringer, så der er her kun blanke felter i tids- og jobpostanalyser. Men data vil stadig være tilgængelige, bare uden at de kan identificeres til en specifik person.


Gælder fra version 6.17.39

Rev. 01, 5/5 2022 CB