Kan du ikke længere indsætte med F3 og slette med F4

Det har altid været sådan at F3 indsatte en linje og F4 slettede en linje i SmartTID. Desværre kunne man risikere at hvis man stod i en drop down liste så ville den forsøge at slette den post i den liste og ikke i den linje der var markeret.

I dette eksempel ville den forsøge at slette arbejdstypen og ikke linjen i kladden.Det ville der som oftest ikke ske noget ved, da den så ville fejle over, at man ikke fik lov at slette arbejdstypen da den var i brug.

Der var også den uhensigtsmæssighed, at hvis man havde et filter på og slettede en linje, så kunne den efterfølgende linje der blev markeret risikere at være uden for det filter. Hvis man så trykkede F4 igen, kunne man risikere at slette den linje, som man reelt set ikke kunne se pga. filteret.

Vi har derfor besluttet af fjerne muligheden for F3 og F4, for at undgå disse situationer og i stedet bruge de standard insert INS og delete DEL som altid har været tilgængelige.

Knapperne blev fjernet tilbage i 2015, men fordi nogle af jer ikke har været opdateret til den version, opdager I det først ifm. en opdatering.

Hvad gør man så i stedet?

Du bruger insert INS eller delete DEL tasterne. De har altid været tilgængelige og har ikke disse uhensigtmæssigheder.


Rev 01, Poul Christensen, 10-11-2017

Gælder fra version 5.38.01