Bemærk: Databasen skal være opdateret til min 6.18

Du kan importere direkte til en korrektionskladde via en CSV fil i følgende format

Dato;Medarbejder;Arbejdstype;Time/Dage;Bemærkning

Eks.
01-05-2017;9999;FERIEOP;25;Regulering
01-05-2017;8888;FERIEOP;12.50;Ekstra regulering

NB! hvis der skal indlæses en værdi mindre end 1, så skal der anvendes . (punktum) og ikke , (komma) da indlæsningen ellers vil fejle på disse poster

Bemærkning kan max. fylde 50 tegn.

Du finder den under kørsler og hvis den ikke er der kan du tilføje form 830 under opsætning -> kørsler
Når kørslen er afviklet, ligger posteringerne klar til bogføring i korrektionskladden.Rev 06, Jesper Tiedemann, 03-19