Kan man importere medarbejdere ind i SmartTID fra Excel?

Ja, det kan man fra en semikolon separeret CSV-fil i et bestemt format.

For at kunne oploade skal 'Form 844' være sat på under opsætning -> kørsler. Herefter kan den køres fra menupunktet Kørsler. Kontakt os, hvis denne form ikke er sat op hos jer. 

Du skal sørge for, at dit Excel-ark er gemt som CSV-fil. Hent en skabelon her.

Følgende felter er understøttet:


1.
Medarbejder nr.
Skal udfyldes
Op til 20 tegn i tekst og tal
2.
Navn
skal udfyldes 
Op til 50 tegn
3.
Startdato - ansættelsesdato
Skal udfyldes
Format DD-MM-YYYY
4.
Skabelon
Kan udfyldes 
Op til 20 tegn
5.
Adresse
Kan udfyldes
Op til 50 tegn 
6.
Postnr.
Kan udfyldes
Op til 20 tegn
7. 
By
Kan udfyldes
Op til 50 tegn
8.
Telefon
Kan udfyldes
Op til 50 tegn
9.
Mobil
Kan udfyldes
Op til 50 tegn
10. 
E-mail
Kan udfyldes
Op til 50 tegn
11. 
Fødselsdato
Kan udfyldes
Op til 6 tegn
Format DDMMYY
12.
Afdeling
Kan udfyldes
Op til 20 tegn
13. 
Initialer
Kan udfyldes
Op til 10 tegn 
14. 
Slutdato
Kan udfyldes
Hvis en opsigelses/ ophørsdato kendes
Format DD-MM-YYYY
15. 
Pin
Kan udfyldes
Op til 20 tegn
16. 
Arbejdskalender
Kan udfyldes
Op til 20 tegn
17. 
Kladde
Kan udfyldes
Op til 20 tegn
18. 
Job
Kan udfyldes
Op til 20 tegn
19. 
Jobgruppe
Kan udfyldes
Op til 20 tegn
20. 
AppPassword
Kan udfyldes
Det password medarbejdere skal bruge til at logge på sin smartphone
21. 
Medarbejderkode 2
Kan udfyldes
Hvis der skal anvendes et alternativt med-arbejdernr. til lønsystem
22. 
Aktiv
Kan udfyldes
0 = Inaktiv
1 = Aktiv
23. 
Overfør til løn
Kan udfyldes
0 = Nej
1 = Ja

Indlæsningen opretter medarbejdere som ikke er oprettet i forvejen og opdaterer informationer på dem der findes i forvejen.

Der kan godt være flere poster med samme medarbejder hvis man eks. vil sætte flere job eller jobgrupper på. Her skal alle linjer så indeholde de samme medarbejder informationer.

Eksempel på fil
9999;SmartTID Testmedarbejder;01-01-2017;TIME;Østerbrogade 11;7200;Grindsted;70200795;;info@smarttid.dk;180870;JYLLAND;ST;;9999;;;JOBGRUPPE1;Pass1234;9999a


Gælder fra version 6.14.15
Felt 20 og 21 er med fra version 6.17.49
Felt 22 og 23 er med fra version 7.00