Hvad indeholder disse 2 skærmbilleder og hvorfor er tallene ofte forskellige ?


Der er flere måder at trække oplysninger om registrerede timer på jobs ud af SmartTID.
Som bruger bør man altid bruge jobanalysen til at trække registreringer ud med.
Det skyldes flere ting.

For det første så indeholder jobanalysen ALLE BOGFØRTE poster på et job. Rapporten viser altså også evt. registreringer, hvor brugeren fejlagtigt IKKE har påført nogen operation.
For det andet vises også evt. tillæg (overarbejde m.v.), som er givet i forbindelse med arbejde på dette job. På den måde kan ledelsen se samtlige påløbene omkostninger på et job.

Hvis man således skal bruge rapporteringen til at fakturere efter, så bør man gå i en jobanalyse og trække data ud her. Hvis man IKKE ønsker at viderefakturere evt. tillæg, så kan der blive tale om at filtrere
på arbejdstyperne, så f.eks. overtid1 og 2 ikke medtages i listen. Så ser man kun de reelle arbejdstider.Bemærk, at der i denne rapportering kun er bogført 1 time på operation "oprydning". Det skal vi se på lidt senere.

Som det ses her, at der registreret 1 time på diæt og 7,5 normaltimer uden operation. Diæten bør frasorteres ved at filtrere på arbejdstyper, men de 7,5 normaltimer er interessante nok.


Filtrering sker ved at klikke på pil ned til højre for arbejdstype og fjerne hakket udfor DIÆT1. Så vises denne arbejdstype ikke mere i rapporten.

En anden måde at se noget om forbruget på jobbet er at gå ind i punktet "Jobs" og "Rediger job"Her ser man en total på 8,5 timer og går måske ud fra, at det er det, som kunden skal betale for det udførte arbejde.
MEN: Her skal det bemærkes, at dette skærmbillede KUN viser den totale registrering for de operationer, der er oprette på jobbet.
Den blanke operation er altså ikke med, så der mangler de 7,5 normaltimer med blank operation (det er en fejl fra medarbejderens side). Man kan altså IKKE bruge dette skærmbillede til at fakturere efter,
hvis en medarbejder har glemt at påføre en operation.
Derfor skal man altid benytte jobanalysen.

Men alligevel kan man undre sig over en ting i dette eksempel:

I jobanalysen så vi, at der blev vist 1 time på oprydning. Når vi kigger på ovenstående skærmbillede, ser vi 2 timer på oprydning. Hvordan hænger det nu sammen ?

Differencen skyldes én ting: I jobanalysen medtages KUN bogførte poster, mens forbrugt tid på de enkelte operationer også medtager evt. poster, som ligger i en kladde og endnu ikke er bogført.
Og jo: Det viser sig, at der ligger netop én reg. med dette operationsnummer i kladder, som endnu ikke er blevet bogført.

Så moralen er:

- Brug altid jobanalysen til at trække data ud på jobs
- Få bogført tidsregistreringer løbende, så det ikke hober sig op (og dermed mangler på jobanalysen)Rev 01 Lars Fredskov august 2018